Stavte s námi! Zapište se do příběhu lidí
s mentálním handicapem.
Daruj E-cihlu E-shop
  • FaraBand

    FaraBand je hudební skupina Chráněného bydlení Fara v obci Slapy

  • DOBROTY S PŘÍBĚHEM

    V sociální integračním podniku v Davli u Prahy vyrábíme vynikající sýry a utopence

AKCE CIHLA pomáhá od roku 2000

Díky projektům financovaných ze sbírky, mohou lidé s mentálním postižením žít v důstojném prostředí.

  • vybráno 40.528.561,- Kč
  • podpořeno 54 sociálních projektů v ČR
  • prodáno 300.000 cihel v ulicích
  • prodáno přes 1.000 Ecihel online

Podpořené projekty

AKCE CIHLA V PRAZE

Logo Portus Praha, z.ú.

Portus Praha z.ú.
www.portus.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 33 548 543 Kč
Portus Praha z.ú. je hlavní organizátor kampaně AKCE CIHLA

2021

Zakoupení automobilu pro Chráněné bydlení Slapy. Opravy Chráněného bydlení Na Vyhlídce.

 

 

2019, 2020, 2021

Rozšíření sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM o bistro s dobrou kávou, kde najdou uplatnění další lidé s postižením. Bistro bylo slavnostně otevřeno 17.7.2020. V roce 2021 oprava a inovace chladící techniky.

  

2017, 2018 

Podpora samostatného bydlení pro klienty s mentálním postižením, kteří jsou schopni žít mimo objekty chráněného bydlení.

  

2016

Dofinancování provozu sociálních služeb chráněných bydlení a sociálně terapeutické dílny. 

  

2010 - 2015

Výstavba sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM, který výrábí nakládané sýry a utopence v obci Davle. Podnik zaměstnává 70% lidi s postižením a jeho výrobky jsou vyhlášené v širokém okolí a Praze.

  

2008, 2009

Rekonstrukce a rozšíření sociálně terapeutické dílny pro lidi s mentálním postižením, úpravy a kultivace zahrady patřící k objektu Chráněného Bydlení Fara v obci Slapy. 

  

2004 - 2007

Rozšiřování chráněného bydlení na Slapech. Výstavba objektu Chráněného Bydlení Na Vyhlídce pro samostatnější klienty s mentálním postižením.

  

2000 - 2003

 Rekonstrukce a rozvoj Chráněného Bydlení Fara a také pracovního centra pro lidi s mentálním postižením v obci Slapy. První chráněná domácnost již od roku 2001 slouží lidem, kteří do té doby svůj život trávili v nejrůznějších ústavech, víceméně v nucené izolaci od společnosti. 

  

AKCE CIHLA V JIŽNÍCH ČECHÁCH

Logo Proutek

PROUTEK, občanské sdružení
www.proutek.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 1 465 803 Kč

 

2015, 2016

Rozvoj a podporu zaměstnávání dospělých lidí s mentálním postižením v Chráněné dílně Proutek v Plasné. 

2010 - 2014

Celková rekonstrukce statku - budoucího objektu Chráněné dílny v Plasné

2004 - 2009

Postupné rozšíření služeb Chráněného bydlení Proutek v Plasné pro lidi s mentálním postižením

  

AKCE CIHLA V ÚSTECKÉM KRAJI

Logo Agentura PONDĚLÍ

Agentura PONDĚLÍ
www.agenturapondeli.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 43 300 Kč

2015, 2016

Nákup balíčků základního vybavení domácnosti pro klienty, kteří se rozhodnou začít žít a bydlet samostatně. 

  

Logo Jurta, o.p.s.

Jurta, o.p.s
www.jurta.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 475 800 Kč

2011

Úprava prostor určených pro trénování pracovních návyků zdravotně znevýhodněných osob.

2008 - 2010

Vybavení tréninkových bytů v Děčíně a v Ústí nad Labem a osvětové působení v oblasti bydlení lidí s mentálním postižením.

2006, 2007

Projekt chráněného bytu v Ústí nad Labem a chráněných dílen v Děčíně.

  

AKCE CIHLA V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Logo oblastní Charity v Brně

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Brno
www.brno.charita.cz

  Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 1 258 521 Kč

2015

Rozvoj a podpora chráněného bydlení sv. Michaela, sociální rehabilitaci v kavárně Anděl a asistenční služby sv. Rafaela, všechny služby jsou určeny lidem s mentálním postižením.

2014

Rozvoj denního stacionáře Effeta, poskytujícího služby dětem a lidem s mentálním postižením a autismem.

2013

Vybavení a opravy kavárenského zařízení kavárny Anděl - kavárna poskytuje sociálně terapeutický program.

2010 - 2012

Chráněné bydlení sv. Michala - pobytové zařízení sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením a autismem.

2006 - 2009

Rekonstrukce objektů v Dolních Věstonicích a ve Skryjích na Tišnovsku, které budou využívány lidmi s mentálním postižením a autismem k volnočasovým aktivitám a rekreaci. Zároveň budou tyto domy v příštích letech upraveny k poskytování chráněného bydlení s pracovní terapií. 

  

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo
www.znojmo.charita.cz

     Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 77 322 Kč

2009, 2010

Stavba Chráněného bydlení ve Znojmě pro klienty Denního stacionáře sv. Damiána, především pro lidi s mentálním postižením

2008

Oprava budovy a vybavení Denního stacionáře sv. Damiána pro osoby s mentálním postižením, kombinovanými vadami a s rysy autismu.

  

AKCE CIHLA V PLZEŇSKÉM KRAJI

Diakonie ČCE - Diakonie Západ
www.diakoniezapad.cz

 Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 422 828 Kč

2016, 2017

Rekonstrukce koupelny jednoho z bytů chráněného bydlení Můj 1+0 pro osoby s postižením.

2014, 2015

Dovybavení dvou bytů chráněného bydlení pro osoby s postižením v Plzni a Přešticích.

2012, 2013

Financování služby Můj 1+0 chráněné a podporované bydlení pro osoby s mentálním postižením.

2009 - 2011

Rekonstrukce nového a stávajících bytů, které provozuje služba Můj 1+0

2007, 2008

Rekonstrukce a základní občanské vybavení nově získaných dvou bytů v rámci projektu chráněného a podporovaného bydlení Můj 1+0 jako možnost alternativního bydlení pro dospělé lidi s mentálním postižením v Plzni. 

  

AKCE CIHLA V OLOMOUCKÉM KRAJI

Charita Prostějov
www.prostejov.charita.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 154 841 Kč

2014 - 2016

Rozvoj Chráněného bydlení Domova Daliborka a vybudování pracovního a tréninkového centra v Charitním centru Marta.

 

  

2007 - 2009

Vybudování Charitního centra Marta. v Prostějově – chráněného bydlení pro osoby s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením a pro jejich znevýhodněné rodiče – seniory.

  

AKCE CIHLA V KRAJI VYSOČINA

Logo oblastní Charity Třebíč

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč
www.trebic.charita.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 676 766 Kč

2019

Zakoupení a zabudování zvedacího zařízení do devítimístného automobilu

2018

Vybudování zahradního posezení se zahradním domkem pro lidi s mentálním postižením.

2017

Nákup nového devítimístného automobilu pro přepravu osob s mentálním postižením

2016

Rekonstrukce bezbariérového přístupu a provoz stacionáře Úsměv Třebíč, vybudování zahradního domku a na podporu svozové služby. 

2013

Úprava venkovního prostoru stacionáře pro lidi 
s mentálním postižením. 

2012

Zakoupení pomůcek k aktivizaci seniorů, na vybavení pro pracovní terapii lidí s mentálním postižením, na podporu svozové služby a víkendové pobyty pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi.

2011

Dovybavení počítačového koutku pro mentálně a jinak zdravotně postižené lidi, na víkendové pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a na podporu svozové služby. 

2010

Zakoupení dotykové obrazovky, speciálně upravené klávesnice a myši pro mentálně postižené lidi a výstavba skleníku pro rozšíření pracovní terapie.

2009

Zakoupení počítačových výukových programů pro lidi s mentálním postižením a na výsuvnou sedačku do osobního automobilu pro klienty na vozíčku.

2008

Vybudování příčky a zařízení cvičné kuchyně pro osoby s mentálním postižením, na zakoupení elektrického zvedacího zařízení pro osoby používající invalidní vozík. 

2007

Vybavení pro pracovní terapii a na úpravy zahrady, 
přiléhající k budově stacionářů Úsměv a Domovinka na ul. gen. Sochora v Třebíči. 
Domovinka Třebíč

2006 

Vytvoření bezbariérového přístupu do stacionářů Úsměv a Domovinka v Třebíči, kde se staráme o osoby s mentálním a zdravotním postižením a seniory. 

  

AKCE CIHLA VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Logo IZAP, o.s.

IZAP, o. s.
www.slunecnicezlin.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 701 079 Kč

2011

Vybudování nové chráněné dílny pro lidi s mentálním znevýhodněním:„Výroba reklamních butonů“. Výtěžek nám pomůže na zakoupení strojů a materiálu na výrobu butonů.

2009, 2010

Výtěžek sbírky bude využitý  na  další rozšíření a modernizaci chráněné a sociálně terapeutické dílny – Netradiční kavárny Slunečnice.

2008

Rozšíření stávající chráněné a tréninkové dílny a kavárny. Ta slouží jako pracoviště a zároveň rehabilitace pro zaměstnance a klienty organizace, mladé lidi s mentálním postižením. 

2007

Vybudování dílny - mýdlárny pro lidi s mentálním postižením ve Zlíně. 

  

AKCE CIHLA V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Logo Pferda, z.ú.

PFERDA, z.ú.
www.pferda.cz

 Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 43 950 Kč

2014

Vybavení pekárny Na Plechu, která zaměstnává dospělé osoby s mentálním postižením.

2013

Rozšíření Tréninkové pekárny LÁRY FÁRY, sociálně terapeutické dílny, kde získávají dovednosti k práci i samostatnému životu dospělí lidé s mentálním postižením, nebo s duševním onemocněním.

  

AKCE CIHLA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Logo MELA, o.p.s.

MELA, o.p.s.
www.melaops.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 132 500 Kč

2010

Rekonstrukční práce na domě v Sendražicích, který slouží jako chráněné bydlení.

2009

Rekonstrukce domu pro chráněné bydlení v Kolíně, rekonstrukce prostor sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.

  

Logo Diakonie

Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou
www.diakonie-stred.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 84 500 Kč

2008

Rekonstrukce nově získaných prostor pro sociálně terapeutickou dílnu. 

  

AKCE CIHLA V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Logo Charita Opava

Charita Opava
www.charitaopava.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 204 432 Kč

2009

Dovybavení chráněných bytů a usnadnění práce mentálně postižených.

2006 - 2008

Pořízení a rekonstrukci chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením a rozšíření činnosti rehabilitačních dílen pro duševně nemocné a lidi s mentálním postižením.

  

Dále jsme podpořili

Kavárna Vesmírná
 tréninková kavárna zaměstnávající lidi s mentálním postižením, projekt realizovalo Máme Otevřeno? o.s.

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 966 000 Kč

 

  

Camphill v Českých Kopistech
 Farma pro lidi s mentálním postižením, projekt realizovalo občanské sdružení Camphill České Kopisty.

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 360 000 Kč

  

Chráněné komunitní bydlení Neratov
komunita pro lidi se sociálním i fyzickým handicapem, projekt realizuje sdružení Neratov.

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 196 000 Kč