Stavte s námi! Zapište se do příběhu lidí
s mentálním handicapem.
Daruj E-cihlu E-shop
  • FaraBand

    FaraBand je hudební skupina Chráněného bydlení Fara v obci Slapy

  • DOBROTY S PŘÍBĚHEM

    V sociální integračním podniku v Davli u Prahy vyrábíme vynikající sýry a utopence

AKCE CIHLA pomáhá od roku 2000

Díky projektům financovaných ze sbírky, mohou lidé s mentálním postižením žít v důstojném prostředí.

  • vybráno přes 40.000.000,- Kč
  • podpořeno 54 sociálních projektů v ČR
  • prodáno 300.000 cihel v ulicích
  • prodáno přes 1.000 Ecihel online

Podpořené projekty

AKCE CIHLA V PRAZE

Logo Portus Praha, z.ú.

Portus Praha z.ú.
www.portus.cz

2023

Z výtěžku AKCE CIHLA a díky partnerům se nám podařilo zafinancovat 1. etapu prací na objektu Chráněného bydlení Na Vyhlídce - kompletní obkopání budovy, odstranění převýšené zeminy a umístění drenáže proti vlhkosti.

2022

Výtěžek 23. ročníku AKCE CIHLA v Praze byl využitý na opravy a vybavení Chráněných bydlení Slapy.

 

2021

Zakoupení automobilu pro Chráněné bydlení Slapy. Opravy Chráněného bydlení Na Vyhlídce.

 

2019, 2020, 2021

Rozšíření sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM o bistro s dobrou kávou, kde najdou uplatnění další lidé s postižením. Bistro bylo slavnostně otevřeno 17.7.2020. V roce 2021 oprava a inovace chladící techniky.

2017, 2018 

Podpora samostatného bydlení pro klienty s mentálním postižením, kteří jsou schopni žít mimo objekty chráněného bydlení.

  

2016

Dofinancování provozu sociálních služeb chráněných bydlení a sociálně terapeutické dílny. 

  

2010 - 2015

Výstavba sociálního podniku DOBROTY S PŘÍBĚHEM, který výrábí nakládané sýry a utopence v obci Davle. Podnik zaměstnává 70% lidi s postižením a jeho výrobky jsou vyhlášené v širokém okolí a Praze.

  

2008, 2009

Rekonstrukce a rozšíření sociálně terapeutické dílny pro lidi s mentálním postižením, úpravy a kultivace zahrady patřící k objektu Chráněného Bydlení Fara v obci Slapy. 

  

2004 - 2007

Rozšiřování chráněného bydlení na Slapech. Výstavba objektu Chráněného Bydlení Na Vyhlídce pro samostatnější klienty s mentálním postižením.

  

2000 - 2003

 Rekonstrukce a rozvoj Chráněného Bydlení Fara a také pracovního centra pro lidi s mentálním postižením v obci Slapy. První chráněná domácnost již od roku 2001 slouží lidem, kteří do té doby svůj život trávili v nejrůznějších ústavech, víceméně v nucené izolaci od společnosti. 

  

AKCE CIHLA V JIŽNÍCH ČECHÁCH

Logo Proutek

PROUTEK, občanské sdružení
www.proutek.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 1 465 803 Kč

 

2015, 2016

Rozvoj a podporu zaměstnávání dospělých lidí s mentálním postižením v Chráněné dílně Proutek v Plasné. 

2010 - 2014

Celková rekonstrukce statku - budoucího objektu Chráněné dílny v Plasné

2004 - 2009

Postupné rozšíření služeb Chráněného bydlení Proutek v Plasné pro lidi s mentálním postižením

  

AKCE CIHLA V ÚSTECKÉM KRAJI

Logo Agentura PONDĚLÍ

Agentura PONDĚLÍ
www.agenturapondeli.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 43 300 Kč

2015, 2016

Nákup balíčků základního vybavení domácnosti pro klienty, kteří se rozhodnou začít žít a bydlet samostatně. 

  

Logo Jurta, o.p.s.

Jurta, o.p.s
www.jurta.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 475 800 Kč

2011

Úprava prostor určených pro trénování pracovních návyků zdravotně znevýhodněných osob.

2008 - 2010

Vybavení tréninkových bytů v Děčíně a v Ústí nad Labem a osvětové působení v oblasti bydlení lidí s mentálním postižením.

2006, 2007

Projekt chráněného bytu v Ústí nad Labem a chráněných dílen v Děčíně.

  

AKCE CIHLA V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Logo oblastní Charity v Brně

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Brno
www.brno.charita.cz

  Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 1 258 521 Kč

2015

Rozvoj a podpora chráněného bydlení sv. Michaela, sociální rehabilitaci v kavárně Anděl a asistenční služby sv. Rafaela, všechny služby jsou určeny lidem s mentálním postižením.

2014

Rozvoj denního stacionáře Effeta, poskytujícího služby dětem a lidem s mentálním postižením a autismem.

2013

Vybavení a opravy kavárenského zařízení kavárny Anděl - kavárna poskytuje sociálně terapeutický program.

2010 - 2012

Chráněné bydlení sv. Michala - pobytové zařízení sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením a autismem.

2006 - 2009

Rekonstrukce objektů v Dolních Věstonicích a ve Skryjích na Tišnovsku, které budou využívány lidmi s mentálním postižením a autismem k volnočasovým aktivitám a rekreaci. Zároveň budou tyto domy v příštích letech upraveny k poskytování chráněného bydlení s pracovní terapií. 

  

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo
www.znojmo.charita.cz

     Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 77 322 Kč

2009, 2010

Stavba Chráněného bydlení ve Znojmě pro klienty Denního stacionáře sv. Damiána, především pro lidi s mentálním postižením

2008

Oprava budovy a vybavení Denního stacionáře sv. Damiána pro osoby s mentálním postižením, kombinovanými vadami a s rysy autismu.

  

AKCE CIHLA V PLZEŇSKÉM KRAJI

Diakonie ČCE - Diakonie Západ
www.diakoniezapad.cz

 Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 422 828 Kč

2016, 2017

Rekonstrukce koupelny jednoho z bytů chráněného bydlení Můj 1+0 pro osoby s postižením.

2014, 2015

Dovybavení dvou bytů chráněného bydlení pro osoby s postižením v Plzni a Přešticích.

2012, 2013

Financování služby Můj 1+0 chráněné a podporované bydlení pro osoby s mentálním postižením.

2009 - 2011

Rekonstrukce nového a stávajících bytů, které provozuje služba Můj 1+0

2007, 2008

Rekonstrukce a základní občanské vybavení nově získaných dvou bytů v rámci projektu chráněného a podporovaného bydlení Můj 1+0 jako možnost alternativního bydlení pro dospělé lidi s mentálním postižením v Plzni. 

  

AKCE CIHLA V OLOMOUCKÉM KRAJI

Charita Prostějov
www.prostejov.charita.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 154 841 Kč

2014 - 2016

Rozvoj Chráněného bydlení Domova Daliborka a vybudování pracovního a tréninkového centra v Charitním centru Marta.

 

  

2007 - 2009

Vybudování Charitního centra Marta. v Prostějově – chráněného bydlení pro osoby s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením a pro jejich znevýhodněné rodiče – seniory.

  

AKCE CIHLA V KRAJI VYSOČINA

Logo oblastní Charity Třebíč

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč
www.trebic.charita.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 676 766 Kč

2019

Zakoupení a zabudování zvedacího zařízení do devítimístného automobilu

2018

Vybudování zahradního posezení se zahradním domkem pro lidi s mentálním postižením.

2017

Nákup nového devítimístného automobilu pro přepravu osob s mentálním postižením

2016

Rekonstrukce bezbariérového přístupu a provoz stacionáře Úsměv Třebíč, vybudování zahradního domku a na podporu svozové služby. 

2013

Úprava venkovního prostoru stacionáře pro lidi 
s mentálním postižením. 

2012

Zakoupení pomůcek k aktivizaci seniorů, na vybavení pro pracovní terapii lidí s mentálním postižením, na podporu svozové služby a víkendové pobyty pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi.

2011

Dovybavení počítačového koutku pro mentálně a jinak zdravotně postižené lidi, na víkendové pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a na podporu svozové služby. 

2010

Zakoupení dotykové obrazovky, speciálně upravené klávesnice a myši pro mentálně postižené lidi a výstavba skleníku pro rozšíření pracovní terapie.

2009

Zakoupení počítačových výukových programů pro lidi s mentálním postižením a na výsuvnou sedačku do osobního automobilu pro klienty na vozíčku.

2008

Vybudování příčky a zařízení cvičné kuchyně pro osoby s mentálním postižením, na zakoupení elektrického zvedacího zařízení pro osoby používající invalidní vozík. 

2007

Vybavení pro pracovní terapii a na úpravy zahrady, 
přiléhající k budově stacionářů Úsměv a Domovinka na ul. gen. Sochora v Třebíči. 
Domovinka Třebíč

2006 

Vytvoření bezbariérového přístupu do stacionářů Úsměv a Domovinka v Třebíči, kde se staráme o osoby s mentálním a zdravotním postižením a seniory. 

  

AKCE CIHLA VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Logo IZAP, o.s.

IZAP, o. s.
www.slunecnicezlin.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 701 079 Kč

2011

Vybudování nové chráněné dílny pro lidi s mentálním znevýhodněním:„Výroba reklamních butonů“. Výtěžek nám pomůže na zakoupení strojů a materiálu na výrobu butonů.

2009, 2010

Výtěžek sbírky bude využitý  na  další rozšíření a modernizaci chráněné a sociálně terapeutické dílny – Netradiční kavárny Slunečnice.

2008

Rozšíření stávající chráněné a tréninkové dílny a kavárny. Ta slouží jako pracoviště a zároveň rehabilitace pro zaměstnance a klienty organizace, mladé lidi s mentálním postižením. 

2007

Vybudování dílny - mýdlárny pro lidi s mentálním postižením ve Zlíně. 

  

AKCE CIHLA V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Logo Pferda, z.ú.

PFERDA, z.ú.
www.pferda.cz

 Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 43 950 Kč

2014

Vybavení pekárny Na Plechu, která zaměstnává dospělé osoby s mentálním postižením.

2013

Rozšíření Tréninkové pekárny LÁRY FÁRY, sociálně terapeutické dílny, kde získávají dovednosti k práci i samostatnému životu dospělí lidé s mentálním postižením, nebo s duševním onemocněním.

  

AKCE CIHLA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Logo MELA, o.p.s.

MELA, o.p.s.
www.melaops.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 132 500 Kč

2010

Rekonstrukční práce na domě v Sendražicích, který slouží jako chráněné bydlení.

2009

Rekonstrukce domu pro chráněné bydlení v Kolíně, rekonstrukce prostor sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.

  

Logo Diakonie

Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou
www.diakonie-stred.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 84 500 Kč

2008

Rekonstrukce nově získaných prostor pro sociálně terapeutickou dílnu. 

  

AKCE CIHLA V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Logo Charita Opava

Charita Opava
www.charitaopava.cz

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 204 432 Kč

2009

Dovybavení chráněných bytů a usnadnění práce mentálně postižených.

2006 - 2008

Pořízení a rekonstrukci chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením a rozšíření činnosti rehabilitačních dílen pro duševně nemocné a lidi s mentálním postižením.

  

Dále jsme podpořili

Kavárna Vesmírná
 tréninková kavárna zaměstnávající lidi s mentálním postižením, projekt realizovalo Máme Otevřeno? o.s.

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 966 000 Kč

 

  

Camphill v Českých Kopistech
 Farma pro lidi s mentálním postižením, projekt realizovalo občanské sdružení Camphill České Kopisty.

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 360 000 Kč

  

Chráněné komunitní bydlení Neratov
komunita pro lidi se sociálním i fyzickým handicapem, projekt realizuje sdružení Neratov.

Celková výše příspěvků v rámci AKCE CIHLA: 196 000 Kč