Stavte s námi! Zapište se do příběhu lidí
s mentálním handicapem.
Daruj E-cihlu E-shop

Historie

AKCE CIHLA je celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň na podporu moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením pořádaná a koordinovaná organizací Portus Praha z. ú.

AKCE CIHLA pomáhá lidem s mentálním znevýhodněním na cestě k samostatnosti a nezávislosti, tím že zajišťujeme prostředky pro stavby, rekonstrukce a vybavení bydlení, bytů, dílen a dalších objektů, v kterých jsou poskytovány sociální služby především pro lidi s mentálním handicapem. 

Od roku 2000 díky pořádání sbírky a jejich doprovodných programů jsme podpořili díky dárcům přes 40 000 000 Kč projekty sloužící lidem s mentálním postižením. Od roku 2000 bylo prodáno téměř 300 000 benefičních cihel. Díky této pomoci se nám podařilo podpořit 54 projektů. Jednotlivé projekty najdete ZDE

AKCE CIHLA v ulicích