Stavte s námi! Zapište se do příběhu lidí
s mentálním handicapem.
Daruj E-cihlu E-shop
  • přispějte online

    Vyberte si konkrétní projekt a pomozte ho realizovat

Portus Praha

Portus Praha

Region: Praha a Středočeký kraj - Praha západ

Cíl sbírky: Z výtěžku budeme zajišťovat izolaci a odvlhčení Chráněného bydlení Na Vyhlídce v obci Slapy nad Vltavou. Objekt byl postaven v roce 2008 a je ideálně řešen pro samostatnější klienty, jelikož mají na pokoji také kuchyňský kout. Hodně klientů si zde osvojí další dovednosti a pak přecházejí již do samostatných bytů, kde mají podporu pouze terénní služby.

Variabilní symbol: AC04

Více o organizaci: 

„Loď v přístavu je v bezpečí, ale proto se lodě nestaví“

- William Shedd -

Portus Praha je přístavem pro lidi s mentálním postižením, aby mohli důstojně bydlet, pracovat, rozvíjet se a svobodně žít spolu s ostatními život člověka.

Chceme napomáhat tomu, aby lidé s postižením nebyli vyčleňováni z naší společnosti, nýbrž mohli žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. Prostřednictvím sociálních služeb (chráněná bydlení a sociálně terapeutické dílny) poskytujeme lidem s postižením potřebnou podporu k získávání, rozvoji a využívání jejich schopností a dovedností v běžném prostředí, aby jejich život byl co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků.