Pomáháme lidem s mentálním postižením žít plnohodnotný život
Daruj E-cihlu E-shop
  • přispějte online

    Vyberte si konkrétní projekt a pomozte ho realizovat

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy

Region: Středočeský kraj, okres Kolín

Variabilní symbol: AC02

Cíl sbírky: V rámci projektu AKCE CIHLA sbíráme na rekonstrukci a vybavení budovy v Čáslavi, kde bydlí naši klienti. Staráme se zde o lidi s těžkým mentálním postižením a autismem. Když se podaří získat menší částku peněz, zrekonstruujeme služby uvnitř.

Více o organizaci: Posláním Diakonie ČCE – střediska Střední Čechy je poskytovat (v souladu s posláním Diakonie ČCE) ve svých zařízeních odbornou pomoc, péči a podporu lidem v nepříznivé situaci dané stářím, zdravotním postižením či tíživou sociální situací. Naše pomoc je založena na křesťanské lásce, lidském vztahu, vzájemném respektu a oboustranné důvěře. Svou prací chceme uživatelům našich služeb pomoci žít v co největší míře běžným a důstojným způsobem života.