Stavte s námi! Zapište se do příběhu lidí
s mentálním handicapem.
Daruj E-cihlu E-shop
  • přispějte online

    Vyberte si konkrétní projekt a pomozte ho realizovat

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy

Region: Středočeský kraj, okres Kolín

Variabilní symbol: AC02

Cíl sbírky: Podpora Domova pro osoby se zdravotním postižením v Čáslavi. Domov je určen lidem s mentálním (středně těžké až hluboké), kombinovaným či zdravotním postižením a poruchou autistického spektra (s přidruženým postižením intelektu), kteří potřebují vysokou míru individuální podpory a pravidelnou pomoc v běžných úkonech během celého dne z důvodu snížení až ztráty soběstačnosti, a tuto pomoc není možné zajistit v domácím prostředí. Peníze ze sbírky využijeme na rekonstrukci a vybavení budovy, ve které žijí.

Více o organizaci: Posláním Diakonie ČCE – střediska Střední Čechy je poskytovat (v souladu s posláním Diakonie ČCE) ve svých zařízeních odbornou pomoc, péči a podporu lidem v nepříznivé situaci dané stářím, zdravotním postižením či tíživou sociální situací. Naše pomoc je založena na křesťanské lásce, lidském vztahu, vzájemném respektu a oboustranné důvěře. Svou prací chceme uživatelům našich služeb pomoci žít v co největší míře běžným a důstojným způsobem života.