Stavte s námi! Zapište se do příběhu lidí
s mentálním handicapem.
Daruj E-cihlu E-shop
  • přispějte online

    Vyberte si konkrétní projekt a pomozte ho realizovat

Chráněné bydlení Sokolov, z.s.

Chráněné bydlení Sokolov, z.s.

Region: Karlovarský kraj, okres Sokolov

Variabilní symbol: AC06

Cíl sbírky: Umožňujeme dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v bytech chráněného bydlení a podporovat je podle jejich individuálních potřeb. Příspěvek bychom rádi využili na nákup počítačů pro pracovníky chráněného bydlení.

Více o organizaci: Naše organizace poskytuje sociální službu chráněné bydlení pro osoby s lehkým a středně těžkým mentálním handicapem. Naše uživatele podporujeme v oblastech běžného života jako je hospodaření s finančními prostředky, vyřizování záležitostí na úřadech, u lékaře, pomoc s nákupy a chodem domácnosti.

Naši uživatelé se setkávají:

  • S individuálním přístupem:„Pracovníci vědí, co potřebuji, co mám rád, co mi vadí. Například já potřebuji pomoc, když si chci uvařit brambory. Pracovník mi pomůže. Jiný klient si ale zvládne uvařit brambory sám, a tak mu nikdo nepomáhá“.
  • S lidskou důstojností:„Když se k sobě všichni chováme slušně, nenadáváme si, neříkáme o sobě ošklivé věci.“
  • S klíčovým pracovníkem:„To je pracovník, který si se mnou povídá, zajímá se o to, co bych chtěl, co mám rád, chce mi pomoc zvládnout to, co mi moc nejde, dělá se mnou můj plán“.
  • S individuálním plánem: „Je napsaný propiskou a barvenými fixy, je v něm, co bych chtěl. Když se mi něco podaří, ale také, když se mi něco nepodaří, je v něm napsáno, s čím potřebuji pomáhat.“