Pomáháme lidem s mentálním postižením žít plnohodnotný život
Daruj E-cihlu E-shop
  • přispějte online

    Vyberte si konkrétní projekt a pomozte ho realizovat

Charita Prostějov

Charita Prostějov

Region: Olomoucký kraj, okres Prostějov

Variabilní symbol: AC03

Cíl sbírky: Plánujeme rekonstrukci objektu, kde chceme zbudovat nové volnočasové dílny pro lidi s mentálním postižením v rámci Charitního centra Marta. V plánu je i kompletní revitalizace zahrady s možností snadného pohybu vozíčkářů, zbudování zvýšených záhonů, zeleninové zahrádky a místa pro odpočinek a relaxaci.

Více o organizaci: Charita Prostějov vznikla díky aktivitám prostějovských věřících. Jde o organizaci s vlastní právní subjektivitou a jejím zřizovatelem je olomoucký arcibiskup. Charita Prostějov je základní složkou Arcidiecézní charity Olomouc, která je jako součást Charity Česká republika členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.

Pomáháme sociálně potřebným občanům, pečujeme o staré a nemocné osoby na Prostějovsku a zajišťujeme humanitární pomoc. Financování Charity Prostějov je zabezpečováno prostředky ze státních a krajských dotací, veřejných a církevních sbírek a z plateb občanů za poskytované služby.