Stavte s námi! Zapište se do příběhu lidí
s mentálním handicapem.
Daruj E-cihlu E-shop
  • přispějte online

    Vyberte si konkrétní projekt a pomozte ho realizovat

Charita Prostějov

Charita Prostějov

Region: Olomoucký kraj, okres Prostějov

Variabilní symbol: AC03

Cíl sbírky: Zahrada nejen ticha
Relaxaci v zahradě uprostřed Charity Prostějov oceňuje každý z našich klientů. Dlouhodobě se ale potýkáme s problémem přístupnosti celé zahrady pro osoby užívající kompenzační pomůcky. Nemají tak možnost využívat k odpočinku celou zahradu a jsou stále odkázáni na pomoc druhých. V poslední době nás také trápí postupně odumírající stará výsadba stromů a nedostatek kvetoucích záhonků. Bude nutné vytvoření průchodných a průjezdných chodníků, nová výsadba užitkových i okrasných stromů, keřů a květin a třeba i bylinkové zahrádky a zvýšených záhonů.

Více o organizaci: Charita Prostějov vznikla díky aktivitám prostějovských věřících. Jde o organizaci s vlastní právní subjektivitou a jejím zřizovatelem je olomoucký arcibiskup. Charita Prostějov je základní složkou Arcidiecézní charity Olomouc, která je jako součást Charity Česká republika členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.

Pomáháme sociálně potřebným občanům, pečujeme o staré a nemocné osoby na Prostějovsku a zajišťujeme humanitární pomoc. Financování Charity Prostějov je zabezpečováno prostředky ze státních a krajských dotací, veřejných a církevních sbírek a z plateb občanů za poskytované služby.