Stavte s námi! Zapište se do příběhu lidí
s mentálním handicapem.
Daruj E-cihlu E-shop
  • přispějte online

    Vyberte si konkrétní projekt a pomozte ho realizovat

Centrum LADA

Centrum LADA, z.s.

Region: Kraj Vysočina, okres Pelhřimov

Variabilní symbol: AC03

Cíl sbírky 1: Do nově vysázeného ovocného sadu dostupného i veřejnosti, bychom rádi umístili venkovní posezení. Místo propojuje naše klienty s mentálním a kombinovaným postižením s místními obyvateli.
Cíl sbírky 2: Podpora osobní asistence. Poskytujeme službu potřebným, kvalitně, plnohodnotně a důstojně. Naším cílem je pomoci rodině, která o svého blízkého již nedokáže sama pečovat. Naše služby pomáhají městu a okolí posílit sociální jistotu v péči o potřebné. Dosažením cíle, budeme moci potřebné podpořit ve větší míře a ne je s bolestí v srdci odmítat. Je krásné žít doma a my jsme tu proto, abychom to svým klientům umožnili.

Více o organizaci: Historie Centra LADA sahá již do roku 2001, kdy byla zahájena činnost tohoto spolku. Jsme sociální službou, která si vybudovala respekt na celém okresu Pelhřimov. Služba, která nejen pomáhá, ale i motivuje mnohé vzít svůj život do vlastních rukou. I přes svá trápení nikdo nemusí zůstávat posedávat doma mezi čtyřmi stěnami. A každý by si měl uvědomit svá práva a povinnosti, a že i těžký život se nechá prožít hezky a s úsměvem.

Centrum LADA, z.s. založila paní předsedkyně na základě vlastní zkušenosti s péčí o dítě s postižením. Jedná se o organizaci poskytující registrované sociální služby "Centrum denních služeb" pro dospělé lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením dospělého věku a "Osobní asistence" pro lidi s různým druhem postižení a také pro seniory.