Pomáháme lidem s mentálním postižením žít plnohodnotný život
Daruj E-cihlu E-shop
  • přispějte online

    Vyberte si konkrétní projekt a pomozte ho realizovat

Arkadie

Arkadie, o.p.s.

Region: Ústecký kraj, okres Teplice

Variabilní symbol: AC01

Cíl sbírky: Menší cíl - vybavení terapeutické zahrady (altán, stůl, záhony atd.) u denního stacionáře v Krupce. Větší cíl - rekolaudace, nezbytné stavební úpravy, dovybavení rukodělných dílen pro více než 20 osob s hendikepem v Teplicích.

Více o organizaci: Posláním Arkadie je pomáhat lidem se zdravotním postižením překonávat jejich znevýhodnění a rozvíjet samostatnost v rodině, práci a ve společnosti.

Arkadie, o.p.s. poskytuje své služby od roku 1990, v současnosti pro více než 280 osob se zdravotním postižením a jejich rodiny. Mezi realizované činnosti patří výchova a vzdělávání v Základní škole a praktické škole Arkadie, o.p.s, poskytování sedmi druhů sociálních služeb, zaměstnávání téměř stovky osob s hendikepem v rukodělných dílnách, pravidelná doprava dětí i dospělých osob s postižením do škol, školek, sociálních zařízení a organizování aktivit pro volný čas. Snahou je vytvoření takového prostředí, aby člověk se znevýhodněním, dle svých schopností, měl možnost se zapojit do běžného života.