Pomáháme lidem s mentálním postižením žít plnohodnotný život
Klikni a daruj
  • Podporují nás

    Zárukou solidnosti benefiční sbírky je i dlouholetá podpora známých osobností.

Akce cihla

AKCE CIHLA je celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň na podporu moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením pořádaná a koordinovaná organizací Portus Praha, z. ú.

První ročník benefiční sbírky se uskutečnil již v roce 2000 v ulicích Prahy. Od té doby se každý rok v období od května do září objevují v centru Prahy a dalších přibližně 20 městech „cihlové“ stánky s cihlovými věžemi. Od roku 2004 se totiž pražská AKCE CIHLA spojila s dalšími neziskovými organizacemi stejného zaměření po celé České republice.

Základem benefiční kampaně AKCE CIHLA je prodej symbolických cihliček (šamotové cihly 23, 5 x 11 ,5 x 3, 5 cm, váha 1, 8 kg), jejímž zakoupením přispívají občané na rozvoj chráněného a podporovaného bydlení, sociálně terapeutických dílen, pracovních a tréninkových center a center volnočasových aktivit pro lidi s mentálním postižením v jednotlivých regionech.

Z výtěžků AKCE CIHLA jsou financovány projekty, které se týkají hlavně integrace lidí s mentálním postižením do běžné společnosti.

AKCE CIHLA pomáhá lidem s mentálním postižením na cestě k samostatnosti a nezávislosti, na cestě k běžnému životu mimo velké ústavy. Naším cílem je odbourání bariér mezi životem lidí s mentálním postižením a běžným životem nás všech. Naší hlavní snahou je, aby lidé s mentálním postižením nebyli vyčleňováni z naší společnosti, ale mohli žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. Klíčová je především otázka bydlení (např. Chráněné či podporované bydlení) a práce (sociálně terapeutické dílny, pracovní centra apod).