Stavte s námi! Zapište se do příběhu lidí
s mentálním handicapem.
Daruj E-cihlu E-shop
  • Největší stánek AKCE CIHLA

    V Praze v ulici Na Příkopě si můžete prohlédnout výtvory tisíců lidí z celého světa.

25. ročník celostátní sbírkové kampaně v ulicích

AKCE CIHLA 2024 v Praze

Portus Praha z. ú.  www.portus.cz

Sbírkový účet: 2300 948 468 / 2010

Cíle letošní výroční sbírky jsou:

- Bezbariérové úpravy prostor objektu Fara Slapy (domov pro osoby se zdravotním postižením s nepřetržitou péčí) 
- Architektonická studie nového objektu chráněného bydlení
- Pořízení automobilu pro terénní služby 

Tento projekt můžete podpořit online Ecihla

Stánek AKCE CIHLA: Praha 1, ulice Na Příkopě, 15. června - 15. září 2024 od 9:00 do 22:00 hod. denně   

Doprovodný program:

Zahájení AKCE CIHLA 20. 6. 2024 od 14:00 hod. u prodejního stánku
Jaroslav Svěcený prodává na stánku AKCE CIHLA připravujeme
Tomáš Vaněk prodává na stánku AKCE CIHLA připravujeme